THỦ TỤC NGHỈ CHẾ ĐỘ THAI SẢN

 

 

Trước khi nghỉ chế độ thai sản theo quy định, cá nhân phải làm đơn xin nghỉ theo chế độ (nêu rõ lần sinh thứ mấy? Thời gian nghỉ thai sản?)

- Có thể trực tiếp hoặc nhờ Văn thư khoa nộp đơn tại Phòng Tổ chức - Hành chính

- Phòng Tổ chức - Hành chính sẽ làm Giấy nghỉ chế độ thai sản và báo cho Cơ quan BHXH.

+ Nộp Đơn xin nghỉ chế độ thai sản, liên hệ bà Trần Thị Thủy, CV Phòng Tổ chức – Hành chính (Phòng A111).