STTThứNgàyThời gianNội dungThành phầnChủ trìĐịa điểm
1 Thứ Hai15/01/201808h15 Khoa Công nghệ Thông tin làm việc với Công ty MGM về giảng dạy Tiếng Anh cho sinh viên - Lãnh đạo khoa CNTT;
- Lãnh đạo Công ty MGM.
Lãnh đạo khoa CNTTPhòng Hội thảo khu E
2 Thứ Hai15/01/201809h00 Họp thảo luận, thống nhất về mô hình và cơ chế hoạt động mới cho Chương trình ĐTKSCLC. - Văn phòng Dự án; 
- Trưởng, Trợ lý và các nhân sự của Văn phòng PFIEV các trường;
Văn phòng Dự án PFIEVPhòng Họp khu A
3 Thứ Hai15/01/201814h00

Họp bàn công tác tư vấn tuyển sinh năm 2018

- ĐHĐN: PGĐ Nguyễn Ngọc Vũ; Đại diện lãnh đạo Văn phòng và các Ban: ĐT, KH-TC, CSHSSV; Bí thư ĐTN ĐHĐN; Giám đốc Trung tâm Thông tin &Truyền Thông;

- Các CSGDĐHTV: Trưởng Phòng Đào tạo;

- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Viện NC&ĐT Việt – Anh, Trung tâm ĐTTX, Các Khoa trực thuộc: Trưởng Phòng/Tổ Đào tạo.

PGĐ ĐHĐN PGS.TS Nguyễn Ngọc VũPhòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn
4 Thứ Hai15/01/201814h00 Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác (MoA) giữa nhà trường với công ty Unitec (Nhật Bản)

- Ban Giám hiệu

- Lãnh đạo Phòng KHCN&HTQT, Phòng CSVC

- Lãnh đạo khoa Điện tử Viễn thông

- Lãnh đạo Trung tâm Xuất sắc
Hiệu TrưởngPhòng khách khu A
5 Thứ Ba16/01/201809h00 Seminar :"Trao đổi nội dung và hình thức đồ án tốt nghiệp ngành Kỹ thuật công trình xây dựng".
Người báo cáo: GVC.ThS Bùi Thiên Lam, TS Lê Khánh Toàn, PGS.TS Trần Quang Hưng
Giảng viên khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp.
Đại diện phòng KHCN-HTQT
Ban chủ nhiệm khoaVăn phòng Khoa
6 Thứ Ba16/01/201813h30

Họp liên tịch giữa BTV Đảng ủy ĐHĐN với BTV Công đoàn ĐHĐN

Như bên.

Bí thư Đảng ủy ĐHĐNPhòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn
7 Thứ Ba16/01/201814h00

Tổ xác minh Công đoàn ĐHĐN  làm việc với BTV Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

- Theo QĐ số 04/QĐ-CĐĐHĐN ngày 08/01/2018 của BTV Công Đoàn ĐHĐN;

- BTV Công đoàn Trường ĐHSPKT.

Tổ trưởng Tổ xác minhPhòng họp Tr. ĐHSPKT
8 Thứ Ba16/01/201814h00 Tiếp và làm việc với đoàn Giáo sư trường Đại học Yuan Ze (Đài Loan)

- Lãnh đạo Phòng KHCN&HTQT 

- Lãnh đạo khoa Cơ khí

- Cán bộ và giảng viên khoa Cơ khí
Lãnh đạo phòng KHCN và HTQTPhòng khách khu A
9 Thứ Ba16/01/201814h30

Họp liên tịch giữa BTV Đảng ủy ĐHĐN với BTV Đoàn Thanh niên ĐHĐN

- Như bên;

- Mời đ/c Nguyễn Đức Tiến, ĐUV Đảng ủy ĐHĐN phụ trách công tác Đoàn, HSSV.

Bí thư Đảng ủy ĐHĐNPhòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn
10 Thứ Ba16/01/201815h30

Họp BTV Đảng ủy ĐHĐN

Như bên.

Bí thư Đảng ủy ĐHĐNPhòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn
11 Thứ Ba16/01/201816h30

Họp Đảng ủy ĐHĐN

Như bên.

Bí thư Đảng ủy ĐHĐNPhòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn
12 Thứ Ba16/01/201817h30

Tổng kết lớp tiếng Nhật JP6 & Khai giảng lớp tiếng Nhật JP8

- ĐHĐN: Ban HTQT;

- Các sinh viên tham gia khóa học.

Trưởng Ban HTQTPhòng 8013 Khu B 41 Lê Duẩn
13 Thứ Ba16/01/201818h00

Buổi giới thiệu thông tin du học của trường FLA, Nhật Bản

- ĐHĐN: Ban HTQT;

- Các sinh viên có quan tâm.

Trưởng Ban HTQTPhòng 8013 Khu B 41 Lê Duẩn
14 Thứ Tư17/01/201808h00

Tổ kiểm tra UBKT Thành ủy Đà Nẵng làm việc với Đảng ủy ĐHĐN

- Tổ kiểm tra UBKT Thành ủy;

- Đại diện Thường trực Đảng ủy ĐHĐN;

- Ủy ban kiểm tra Đảng ủy ĐHĐN.

Tổ kiểm traPhòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn
15 Thứ Tư17/01/201808h00 Lãnh đạo Nhà trường làm việc với Phòng Tổ chức - Hành chính về nhân sự Trưởng phòng - Toàn bộ viên chức, NLĐ phòng TC-HC
- Tổ công tác
Hiệu trưởngPhòng Hội thảo khu E
16 Thứ Tư17/01/201808h00 - 16h00 ABET Accreditation: Overview, Benefits and Process  
“Kiểm định ABET: Tổng quan, Lợi ích và Quy trình”
- GS Đại học Bang Arizona
- Giảng viên đăng ký tham dự 
Ban Tổ chức BUILD-ITPhòng CDIO C303
17 Thứ Tư17/01/201808h45 Lãnh đạo Nhà trường làm việc với Phòng Công tác Sinh viên về nhân sự Trưởng phòng - Toàn bộ viên chức, NLĐ Phòng CTSV
- Tổ công tác
Hiệu trưởngPhòng Hội thảo khu E
18 Thứ Tư17/01/201809h30 Lãnh đạo Nhà trường làm việc với Phòng Đào tạo về nhân sự Trưởng phòng - Toàn bộ viên chức, NLĐ Phòng Đào tạo
- Tổ công tác
Hiệu trưởngPhòng Hội thảo khu E
19 Thứ Tư17/01/201810h00 Lãnh đạo Nhà trường làm việc với Phòng KT & ĐBCLGD về nhân sự Trưởng phòng - Toàn bộ viên chức, NLĐ Phòng KT & ĐBCLGD
- Tổ công tác
Hiệu trưởngPhòng Hội thảo khu E
20 Thứ Tư17/01/201813h30 Lãnh đạo Nhà trường làm việc với Phòng Thanh tra - Pháp chế về nhân sự Trưởng phòng - Toàn bộ viên chức Phòng Thanh tra - Pháp chế
- Tổ công tác
Hiệu trưởngPhòng Hội thảo khu E
21 Thứ Tư17/01/201814h00 Lãnh đạo Nhà trường làm việc với Phòng Cơ sở Vật chất về nhân sự Trưởng phòng - Toàn bộ viên chức Phòng Cơ sở Vật chất
- Tổ công tác
Hiệu trưởngPhòng Hội thảo khu E
22 Thứ Tư17/01/201814h00

Họp với Tập đoàn Mitsubishi để thống nhất bản dự thảo MOU về hợp tác nghiên cứu với ĐHĐN

- ĐHĐN: Giám đốc; Trưởng các Ban: HTQT, KHCN&MT;

- Trường ĐHBK: Đại diện Lãnh đạo: Phòng KHCN&HTQT, Khoa Điện, Khoa Cơ khí Giao thông.

Giám đốc ĐHĐNPhòng 8010 Khu B 41 Lê Duẩn
23 Thứ Tư17/01/201814h00

Kiểm tra tài chính Công đoàn ĐHĐN năm 2017

Ủy ban Kiểm tra, Ban Tài chính, VP Công đoàn ĐHĐN.

Chủ nhiệm UBKT Công đoàn ĐHĐNVP Công đoàn 41 Lê Duẩn
24 Thứ Tư17/01/201814h45 Lãnh đạo Nhà trường làm việc với Phòng Khoa học CN & HTQT về nhân sự Trưởng phòng - Toàn bộ viên chức Phòng Khoa học CN & HTQT 
- Tổ công tác
Hiệu trưởngPhòng Hội thảo khu E
25 Thứ Tư17/01/201815h15 Lãnh đạo Nhà trường làm việc với Trung tâm Học liệu và Truyền thông về nhân sự Giám đốc - Toàn bộ viên chức Trung tâm Học liệu và Truyền thông
- Tổ công tác
Hiệu trưởngPhòng Hội thảo khu E
26 Thứ Tư17/01/201815h30

Họp BTV Công đoàn ĐHĐN

Như bên.

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐNVP Công đoàn 41 Lê Duẩn
27 Thứ Tư17/01/201816h00

Họp bàn Kế hoạch tổ chức các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong sinh viên

- ĐHĐN: PGĐ Nguyễn Ngọc Vũ; Thường trực Đoàn ĐHĐN; đại diện lãnh đạo: Ban KHCN&MT, Ban CTHSSV;

- Đại biểu có giấy mời.

PGĐ ĐHĐN PGS.TS Nguyễn Ngọc VũPhòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn
28 Thứ Tư17/01/201816h00 - 17h00
Họp dự án BUILD-IT xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giảng viên ĐHBK năm 2018
- GS Đại học Bang Arizona
- Trưởng Phòng KT&ĐBCLGD, Phòng ĐT
Phòng KT&ĐBCLGDPhòng CDIO C303
29 Thứ Năm18/01/201808h00 - 16h00 Industry Advisory Board Development: Relationships to Support Program and College Needs 
Hội đồng Tư vấn Doanh nghiệp: Xây dựng Mối Quan hệ để Hỗ trợ Nhu cầu của Ngành đào tạo và Nhà trường
- GS Đại học Bang Arizona
- Giảng viên đăng ký tham dự 
Ban Tổ chức BUILD-ITPhòng CDIO C303
30 Thứ Năm18/01/201816h00

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ: “Mô hình phố chuyên doanh: ứng dụng trong phát triển các tuyến phố thương mại tại thành phố Đà Nẵng”, Mã số: B2015-04-22.

- Theo QĐ số 4359/QĐ-ĐHĐN, ngày 27/12/2017 của Giám đốc ĐHĐN;

- Ban Chủ nhiệm đề tài;

- Các cá nhân có quan tâm.

Chủ tịch Hội đồngPhòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn
31 Thứ Năm18/01/2018Sáng 8h00 Chiều 14h00

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII và Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

Theo Kế hoạch số 647-KH/BTV, ngày 08/01/2018 của Đảng ủy ĐHĐN.

Ban Tổ chứcHội trường 41 Lê Duẩn
32 Thứ Sáu19/01/201808h00 - 16h00 Project-Based Learning Models Part II
"Mô hình Học tập Dựa vào Dự án Phần II"
- GS Đại học Bang Arizona
- Giảng viên đăng ký tham dự 
Ban Tổ chức BUILD-ITPhòng CDIO C303
33 Thứ Sáu19/01/201808h30 - 10h00 Đoàn Đại học Rajabhat Rajanagarindara, Thái Lan đến giao lưu và trao đổi hợp tác với Trường

- Lãnh đạo khoa Hóa

- Lãnh đạo Phòng KHCN&HTQT 

- Các cán bộ và giảng viên khoa Hóa
Lãnh đạo Phòng KHCN và HTQTPhòng Hội thảo khu E
34 Thứ Sáu19/01/201808h30 - 11h30 Hội thảo trao đổi khoa học và khả năng hợp tác giữa khoa Hóa của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng và Đại học Dong-A (Hàn Quốc)

- Lãnh đạo khoa Hóa

- Lãnh đạo Phòng KHCN&HTQT 

- Các cán bộ và giảng viên khoa Hóa
Lãnh đạo Khoa HóaPhòng họp khu A
35 Thứ Sáu19/01/201813h30 - Họp xét học vụ cuối học kỳ 1/2017-2018, xét kỷ luật sinh viên vi phạm liêm chính học thuật;
- Họp xét nhận Đồ án tốt nghiệp ở học kỳ 2/2017-2018.
- Ban Giám hiệu, Trưởng và Phó trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Công tác sinh viên;
- Trưởng khoa, Cán bộ phụ trách Chương trình tiên tiến và PFIEV;
- Giáo vụ khoa, Chuyên viên phòng Đào tạo.

Ban Giám hiệuPhòng họp khu A
36 Thứ Sáu19/01/201814h - Khai giảng cao học khóa K36.
- Hiệu trưởng, Trưởng & Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng khoa (đào tạo khóa K36);
- Chuyên viên phòng Đào tạo;
- Học viên khóa K36 và số học viên K35 ghép.
Ban Giám hiệuHội trường F
37 Thứ Sáu19/01/201815h30 - Họp bàn tuyển sinh năm 2018. - Ban Giám hiệu;
- Các Trưởng phòng: Đào tạo, Công tác sinh viên, Kế hoạch Tài chính, Phó Giám đốc Trung tâm học liệu & Truyền thông;
- Trưởng khoa, Cán bộ phụ trách Chương trình tiên tiến và PFIEV.

Ban Giám hiệuPhòng họp khu A
38 Thứ Sáu19/01/201817:00-21:30 Đêm nhạc " Sao Yêu Thương 2018"- Gây quỹ từ thiện - CLB BK Star
- Các sinh viên quan tâm
CLB BK STAR- Đại học Bách KhoaHội Trường khu F