STTThứNgàyThời gianNội dungThành phầnChủ trìĐịa điểm
1 Thứ Hai16/04/201808h00 Họp BTV Đảng ủy Trường ĐHBK - Như bên Bí thư Đảng ủy TrườngPhòng Bí thư ĐU
2 Thứ Hai16/04/201809h00 Họp Đảng ủy Trường ĐHBK - Như bên Bí thư Đảng ủy TrườngPhòng khách khu A
3 Thứ Hai16/04/201809h00 Thảo luận với đại diện Viện DNIIT về việc phối hợp tổ chức ngày hội Nghiên cứu sinh CNTT và chiến dịch Smart Campus hợp tác giữa DUT và DNIIT. - Lãnh đạo phòng KHCN và HTQT.
- Lãnh đạo và đại diện của Viện DNIIT
- Lãnh đạo Khoa CNTT

Phòng KHCN và HTQTPhòng Hội thảo khu E
4 Thứ Hai16/04/201814h00-14h30 Làm việc với Phòng Thanh tra – Pháp chế về nhân sự Phó trưởng phòng - Toàn bộ viên chức của Phòng TTPC: 14h00 – 14h15
- Tập thể lãnh đạo Phòng: 14h15-14h30
- Tổ công tác
Hiệu trưởngPhòng khách khu A
5 Thứ Ba17/04/201808h00 Họp Hội đồng Tư vấn tuyển chọn đề tài KHCN Cấp Cơ sở năm 2018 đợt 2. Hội đồng 1, Gồm các Ngành: Cơ khí Giao thông, Điện, Công Nghệ Nhiệt điện lạnh, Xây dựng

- Các thành viên Hội đồng theo quyết định số 328/QĐ-ĐHBK, ngày 30 tháng 3 năm 2018.

- Các chủ nhiệm đề tài được phê duyệt.

- Cán bộ giảng viên và sinh viên có quan tâm.
Chủ tịch Hội đồngPhòng khách khu A
6 Thứ Ba17/04/201808h00 Họp Hội đồng quản lý, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng - Theo các QĐ thành lập HĐ quản lý, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát Quỹ số 1953, 1954, 1955/QĐ-ĐHĐN ngày 21/4/2015 của Giám đốc ĐHĐN; 
- Các QĐ thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý, Ban Điều hành Quỹ số 1024, 1025, 1026, 1027/QĐ-ĐHĐN ngày 27/3/2017 của Giám đốc ĐHĐN.
Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển KH&CN ĐHĐPhòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn
7 Thứ Ba17/04/201808h00-11h00 Viện sinh thái và môi trường phối hợp với công ty TNHH tư vấn giải pháp sáng tạo Tổ chức phát động Chương trình “Hành trình xanh” cho sinh viên Trường Đại học Bách khoa - Đại diện Lãnh đạo Viện sinh thái và môi trường;
- Đại diện Lãnh đạo: Khoa Môi trường, Phòng CTSV; 
- Sinh viên Khoa Môi trường; 
- Các giảng viên và sinh viên có quan tâm.

Phòng Công tác sinh viênPhòng Hội thảo E
8 Thứ Ba17/04/201808h30-11h30

Khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện tổ chức Seminar Khoa học:

1. " Áp dụng phương pháp đối ngẫu xây dựng các phương trình cơ bản trong cơ học chất lưu".

Người trình bày: GS.TS. Nguyễn Thế Hùng.

2. "Đánh giá khả năng xói hạt mịn của những loại đất đắp đập dựa vào những tiêu chuẩn cỡ hạt"

Người trình bày: TS. Lê Văn Thảo

- Lãnh đạo khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện.

- Cán bộ và Giảng viên khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện.

- Đại diện phòng KHCN & HTQT.

- Giảng viên các khối ngành Xây dựng (XDTL-TĐ, XD Cầu đường, XD Dân dụng và công nghiệp, K.Môi trường, Quản lý dự án).

- Cán bộ, giảng viên và sinh viên các đơn vị khác có quan tâm.

Lãnh đạo KhoaPH Khoa XDTL-TĐ
9 Thứ Ba17/04/201813h30

Họp Hội đồng Tư vấn tuyển chọn đề tài KHCN Cấp Cơ sở năm 2018 đợt 2. Hội đồng 2, Gồm các Ngành: Cơ khí, Công nghệ Thông tin, Điện tử Viễn thông, Quản lý Dự án, Hóa, Phòng ban

- Các thành viên Hội đồng theo quyết định số 328/QĐ-ĐHBK, ngày 30 tháng 3 năm 2018.

- Các chủ nhiệm đề tài được phê duyệt.

- Cán bộ giảng viên và sinh viên có quan tâm.
Chủ tịch Hội đồngPhòng khách khu A
10 Thứ Ba17/04/201816h30 Họp Hội đồng thi và xét công nhận tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo từ xa, các lớp LH21.1LTN, LH21.1DKC tại Gia Lai và Kon Tum Theo QĐ số 834, 835/QĐ-ĐHĐN ngày 14/3/2018 của Giám đốc ĐHĐN. Chủ tịch Hội đồngPhòng 206 Khu A 41 Lê Duẩn
11 Thứ Ba17/04/201817h00 - 20h00 Hội thảo công tác tự đánh giá AUN-QA cho 03 CTĐT thuộc Khoa KT, QLDA, XDCĐ - Phó Hiệu trưởng phụ trách ĐBCL 
- Mời Trưởng Ban ĐBCL - ĐHĐN 
- Khoa KT, QLDA, XDCĐ: Trưởng Khoa, Trưởng nhóm SAR, Phụ trách CTĐT 
- Phòng KT&ĐBCLGD: Trưởng Phòng, Phó trưởng Phòng, Chuyên viên thư ký 

Phó Hiệu Trưởng phụ trách ĐBCLPhòng khách khu A
12 Thứ Tư18/04/201808h00 Họp góp ý hoàn chỉnh các văn bản của Trường: - Quy định chức năng, nhiệm vụ của các Phòng, Trung tâm thuộc Trường;
- Các quy trình: Ban hành văn bản, Xử lý văn bản; Quy chế ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
- Ban Giám hiệu 
- Trưởng các phòng, GĐ TT HL&TT
Hiệu trưởngPhòng khách khu A
13 Thứ Tư18/04/201814h00 Họp Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHĐN năm 2018 Phiên họp lần thứ 5 - Các thành viên Hội đồng ĐBCLGD ĐHĐN theo QĐ số 454/QĐ-ĐHĐN ngày 10/02/2017 và QĐ số 231/QĐ-ĐHĐN ngày 12/01/2018 của Giám đốc ĐHĐN; 
- Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng ĐBCLGD ĐHĐN theo QĐ số 455/QĐ-ĐHĐN ngày 10/02/2017 và QĐ số 1164/QĐ-ĐHĐN ngày 12/4/2018 của Giám đốc ĐHĐN;
- Đại biểu theo giấy mời.
Chủ tịch Hội đồng GS.TS Trần Văn NamPhòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn
14 Thứ Năm19/04/20180800 - 11h30
Hội thảo "Vai trò BIM trong Quản lý dự án xây dựng"
- Hội Tin học xây dựng Việt Nam
- Cộng đồng BIM Việt Nam
- Các Nhà quản lý, Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng
- Các giảng viên, học viên SĐH, sinh viên các khoa thuộc nhóm ngành Xây dựng
- Đại biểu khách mời 
Ban Tổ chức Hội thảo (theo QĐ)Phòng Hội thảo khu E
15 Thứ Năm19/04/201808h30-11h00 Khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW và Nghị quyết 44-NQ/C

- ĐHQGHN: Giám đốc, nhóm nghiên cứu đề tài; 

- ĐHĐN: Đại diện Ban Giám đốc; đại diện lãnh đạo: BTV Đoàn TN, các Văn phòng, Ban chức năng; 

- Các CSGDĐHTV: đại diện Ban Giám hiệu; 

- Viện VN-UK, Khoa Y Dược: đại diện lãnh đạo.

Giám đốc ĐHQGHN – Đại diện Ban Giám đốPhòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn
16 Thứ Năm19/04/201809h00 Tiếp Nghiệp đoàn Y tế Hiroshima, Nhật Bản - ĐHĐN: Ban HTQT;
- Theo giấy mời.
Trưởng Ban HTQTPhòng 8010 Khu B 41 Lê Duẩn
17 Thứ Năm19/04/201810:00-11:00 Họp liên tịch giữa BCH Đoàn Trường và các Liên Chi Đoàn

- BCH Đoàn Trường
- Bí thư và Phó Bí thư Các Liên chi
Đoàn Thanh NiênPhòng khách khu A
18 Thứ Năm19/04/201813h30 Giới thiệu các phần mềm văn phòng điện tử và quản lý viên chức của Viettel. - Đại diện BGH;
- Tổ CNTT: Tổ trưởng, chuyên viên phần mềm/ lập trình;
- Trưởng/ Phó Trưởng phòng TCHC, ĐT, KHTC, CSVC;
- Các CBVC của Viettel;
Ban Giám hiệuPhòng họp khu A
19 Thứ Năm19/04/201814h00 Tiếp cán bộ, công chức, viên chức Cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu. Giám đốc ĐHĐNPhòng Giám đốc ĐHĐN
20 Thứ Năm19/04/20188h00 Khai mạc "DUT-Ngày sách Việt Nam 2018" - Đại diện Ban Giám hiệu; 
- Đại diện lãnh đạo Phòng CTSV, ĐTN, HSV, TT HL và TT;
- Sinh viên tham gia.
Ban tổ chứcTrung tâm Học liệu và Truyền thông
21 Thứ Sáu20/04/201808h00-11h30 Hội thảo cơ hội việc làm của Công ty NIKKISO Việt Nam - Đại diện Lãnh đạo Công ty NIKKISO Việt Nam; 
- Đại diện Lãnh đạo Phòng CTSV; - Sinh viên/cự sinh viên đăng ký tham dự;
- Các giảng viên và sinh viên có quan tâm.

Phòng Công tác sinh viênHội Trường F
22 Thứ Sáu20/04/201808h00-11h30 Hội thảo Xây dựng chương trình đào tạo Chất lượng cao và Phương pháp giảng dạy “Học theo dự án” - Ban Giám Hiệu;
- Trưởng Khoa, Phó Trưởng khoa; Trưởng Bộ môn;
- Giảng viên 13 chương trình Chất lượng cao tuyển sinh 2018; Giảng viên có tham gia giảng dạy các chương trình CLC;
- Khách mời.
Ban Tổ chức Hội thảoTầng 3, Trung tâm Học liệu và Truyền thông
23 Thứ Sáu20/04/201814h00 -15h00 Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp hệ đại học đợt giữa học kỳ 2, năm học 2017-2018 Các thành viên Hội đồng theo QĐ số ........./ĐHBK-ĐT ngày 16/04/2018 của Hiệu trưởng.
- Hiệu trưởng; P. Hiệu trưởng phụ trách đào tạo; các Trưởng khoa; Trưởng phòng ĐT, CTSV, KHTC và thành viên Tổ thư ký.
Hiệu trưởngPhòng khách khu A
24 Thứ Sáu20/04/201815h00 Họp Ban Thường vụ Đoàn ĐHĐN Như bên. Bí thư Đoàn ĐHĐNPhòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn
25 Thứ Sáu20/04/201816h00 Họp giao ban công tác các phòng chức năng của Trường - Ban Giám hiệu; 
- Trưởng, Phó các phòng chức năng
Hiệu trưởngPhòng khách khu A
26 Thứ Sáu20/04/201816h00 Họp Ban Tổ chức Kỳ thi Sinh viên giỏi ĐHĐN năm 2018 BTC Kỳ thi theo QĐ số 374/QĐ-ĐHĐN ngày 30/01/2018 của Giám đốc ĐHĐN. Giám đốc ĐHĐNPhòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn
27 Thứ Bảy21/04/20188:00- Lớp học cảm tình Đoàn 2018
- BTC lớp học
- BCH Đoàn TN
- Các sinh viên đăng ký lớp học
Đoàn Thanh NiênF105
28 Thứ Bảy21/04/2018Sáng 07h45 Chiều 13h45 Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 1 năm 2018 Theo Thông báo số 704-TB/BTV ngày 12/3/2018 của BTV Đảng ủy ĐHĐN. BTC lớp họcBan Tuyên giáo Thành ủy ĐN –98 Lê Lợi
29 Chủ Nhật22/04/201807h20-17h30 Họp Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục Theo QĐ số 10/QĐ-CEA.UD ngày 25/10/2015 của Giám đốc Trung tâm Kiểm định CLGD. PGS.TS Đoàn Quang VinhKhách sạn VANDA, số 03 Nguyễn Văn Linh, TP. Đà Nẵng
30 Chủ Nhật22/04/2018Sáng 07h45 Chiều 13h45 Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 1 năm 2018 Theo Thông báo số 704-TB/BTV ngày 12/3/2018 của BTV Đảng ủy ĐHĐN. BTC lớp họcBan Tuyên giáo Thành ủy ĐN –98 Lê Lợi