PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA CHUYÊN VIÊN, NHÂN VIÊN

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

1. Nguyễn Thiện Phúc, ĐT: 0985001457.

 

 

i. Trực tiếp thực hiện các mảng công việc sau:

- Đảm bảo chế độ đi lại, đưa đón Ban Giám hiệu khi cần thiết

- Đảm bảo các hoạt động của xe ô tô nhà trường theo kế hoạch điều động

- Tổ chức đưa đón khách theo kế hoạch chung của nhà trường

- Bảo dưỡng xe ô tô của nhà trường

ii. Các công việc khác do Lãnh đạo phòng trực tiếp phân công.

 

2. Nguyễn Văn Tuấn, ĐT: 0905193467.

 

 

i. Trực tiếp thực hiện các mảng công việc sau:

- Quản lý và phục vụ các hoạt động tại Hội trường F theo kế hoạch

- Kiểm tra, bảo dưỡng, đảm bảo hoạt động tốt của hệ thống âm thanh tại các phòng họp khu A, phòng khách khu A, phòng Hội thảo E, Hội trường A, Hội trường F

- Đặt in các bandrol, backdrop phục vụ các hoạt động của Trường

- Hỗ trợ công tác đưa đón khách theo kế hoạch chung của nhà trường khi được phân công

ii. Các công việc khác do Lãnh đạo phòng trực tiếp phân công.

 

3. Nguyễn Năng Hùng Vân, ĐT: 0935725527

 

 

i. Trực tiếp thực hiện các mảng công việc sau:

- Công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ ở nước ngoài

- Công tác đi học, đi công tác, nghỉ phép/du lịch tại nước ngoài (lưu báo cáo đi và về, các hồ sơ khác không cần lưu trong hồ sơ cán bộ). Lập danh sách thống kê cán bộ đi nước ngoài hàng tháng.

- Công tác tuyển sinh, thi cử

- Tổng hợp xếp loại, đánh giá CBVC hàng quý của Trường (thu nhận, lưu trữ bản tổng hợp đánh giá của các đơn vị)

- Tổng hợp nội dung đóng góp các văn bản dự thảo từ các đơn vị

- Lập lịch tuần gửi Trưởng Phòng duyệt

- Cập nhật nội dung lịch tuần, lịch tuần bổ sung lên Website của Trường và của Phòng TCHC.

- Tổng hợp nội dung giao ban hàng tháng trình Trưởng Phòng duyệt

- Hỗ trợ quản lý, giải quyết các hoạt động dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khi đến làm việc tại Trường

- Quản lý, cập nhật thông tin trang Web của Phòng TCHC

- Công tác mua sắm VPP cho các đơn vị; mua sắm trang thiết bị, dụng cụ của Phòng (lập kế hoạch, triển khai các thủ tục mua sắm,… trình Trưởng phòng duyệt)

- Quản lý CSVC, trang thiết bị của Phòng

- In các loại giấy mời, các trang trí (bằng slide,…) phục vụ các sự kiện, lễ hội, họp,… của Trường

- Hỗ trợ CNTT cho các hoạt động của Phòng Tổ chức - Hành chính.

- Hoàn thiện phần mềm quản lý của Phòng Tổ chức - Hành chính.

- Trực tiếp theo dõi, quản lý và đảm bảo hệ thống camera hoạt động tốt, đảm bảo lưu trữ dữ liệu tốt, truy xuất được các dữ liệu lưu trữ thường xuyên.

i. Các công việc khác do Lãnh đạo phòng trực tiếp phân công.

 

4. Trần Thị Thủy, ĐT: 0978688746

 

 

i. Trực tiếp thực hiện các mảng công việc sau:

- Lưu hồ sơ cán bộ, cập nhật hồ sơ CBVC, Sổ BHXH

- Tiếp nhận, quản lý hồ sơ viên chức

- Sao lục hồ sơ CBVC, hồ sơ BHXH khi có yêu cầu

- Đối chiếu lý lịch CBVC kê khai với hồ sơ lưu, ghi nhận xét xác nhận thông tin so với hồ sơ lưu vào bản khai lý lịch trước khi trình lãnh đạo ký

- Giao/nhận hồ sơ BHXH

- Fax, nhận fax công văn khi có yêu cầu

- Mua sắm, cấp phát dụng cụ, hóa chất tẩy rửa phục vụ công tác vệ sinh

- Công tác phục vụ BGH: phục vụ các phòng BGH từ 07h00 đến 09h00

- Công tác hiếu, hỷ cho CBVC

- Chuẩn bị hậu cần (trà, nước, bánh, trái cây,…) cho các sự kiện lớn tổ chức tại Trường theo kế hoạch được phân công

- Cấp phát trang thiết bị bảo hộ lao động cho CBVC, sinh viên

- Cung cấp nước uống, vật dụng phục vụ các công tác chung

- Công tác gửi thư, chuyển phát nhanh, điện hoa,…

ii. Các công việc khác do Lãnh đạo Phòng trực tiếp phân công.

 

5. Trần Thị Dung, ĐT: 01693596058

 

 

i. Trực tiếp thực hiện các mảng công việc sau:

- Quản lý và phục vụ Hội trường F, phòng Hội thảo E, Nhà khách

- Quản lý các phòng học chuyên đề SĐH khu A theo lịch của Phòng Đào tạo (theo hợp đồng riêng của cá nhân)

- Hỗ trợ chuẩn bị hậu cần (trà, nước, bánh, trái cây,…) cho các công tác khánh tiết của Trường;

- Chuẩn bị hậu cần phục vụ các buổi họp, hội thảo tại các phòng Hội thảo E, Hội trường F.

ii. Các công việc khác do Lãnh đạo phòng trực tiếp phân công.

 

6. Trương Thị Mỹ Hiền, ĐT: 0906458358

 

 

i. Trực tiếp thực hiện các mảng công việc sau:

- Quản lý và phục vụ phòng họp khu A, phòng khách khu A, Hội trường A

- Hỗ trợ vào số công văn đi/đến

- Tiếp nhận việc scan văn bản lưu vào hộp công văn điện tử của Phòng trong mục công văn chưa xử lý, bàn giao cho Văn thư để tiếp tục xử lý theo quy định.

- Phân phát văn phòng phẩm

- In, lưu và dán lịch tuần lên bảng thông báo

- In, lưu nội dung giao ban hàng tháng của Trường

- Phân phối báo, tập san cho BGH và các đơn vị

- Hỗ trợ chuẩn bị hậu cần (trà, nước, bánh, trái cây,…) cho các công tác khánh tiết của Trường;

- Chuẩn bị hậu cần phục vụ các buổi họp, hội thảo tại các phòng: phòng khách A, phòng họp A, Hội trường A.

ii. Các công việc khác do Lãnh đạo phòng trực tiếp phân công.

 

7. Nguyễn Thanh Hà, ĐT: 0905152243

 

 

i. Trực tiếp thực hiện các mảng công việc sau:

- Công tác phụ cấp thâm niên nhà giáo

- Công tác định biên tuyển dụng

- Công tác tuyển dụng cán bộ, tiếp nhận cán bộ

- Theo dõi thời gian đào tạo, bồi dưỡng (đi nước ngoài quá hạn cho phép) và lập các thủ tục liên quan

- Công tác quy hoạch, bổ nhiệm chức vụ viên chức lãnh đạo.

- Quản lý, kiểm tra Hồ sơ đề nghị xét công nhận hết thời gian tập sự;

- Công tác bổ nhiệm Giáo sư, Phó Giáo sư;

- Công tác bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, hưu trí, kéo dài thời gian công tác, kỷ luật

- Công tác về tiền lương

- Công tác về quản lý dữ liệu, quản lý hồ sơ cán bộ bằng CNTT

- Lập kế hoạch và tham gia công tác về kỷ luật lao động, kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với các đơn vị thuộc Trường

- Báo cáo định kỳ/ đột xuất về công tác cán bộ

- Hỗ trợ công tác về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế CBVC

ii. Các công việc khác do Trưởng phòng trực tiếp phân công.

 

8. Nguyễn Minh Hiếu, ĐT: 0913974079

 

 

i. Trực tiếp thực hiện các mảng công việc sau:

- Triển khai, theo dõi công tác về quân sự, an ninh, quốc phòng

- Hỗ trợ công tác nhập thông tin, quản lý dữ liệu, quản lý hồ sơ cán bộ bằng CNTT

- Công tác đánh giá CBVC theo Nghị định 56CP

- Công tác báo cáo cấp trên định kỳ, đột xuất

- Báo cáo tổng kết hàng năm đối với Bộ GD&ĐT

- Hỗ trợ công tác về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế CBVC

* Phối hợp với anh Nguyễn Thanh Hà thực hiện các công việc sau:

- Công tác phụ cấp thâm niên nhà giáo

- Quản lý, kiểm tra Hồ sơ đề nghị xét công nhận hết thời gian tập sự;

- Công tác bổ nhiệm Giáo sư, Phó Giáo sư;

- Công tác bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, hưu trí, kéo dài thời gian công tác, kỷ luật

- Công tác về tiền lương

- Công tác về quản lý dữ liệu, quản lý hồ sơ cán bộ bằng CNTT

ii. Các công việc khác do Lãnh đạo phòng trực tiếp phân công.

 

9. Hồ Lan Anh, ĐT: 0908823367

 

 

i. Trực tiếp thực hiện các mảng công việc sau:

- Công tác về Bảo hiểm xã hội

- Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ, đào tạo ngắn hạn trong nước đối với CBVC

- Công tác về chế độ phụ cấp ưu đãi, phụ cấp độc hại, phụ cấp bồi dưỡng bằng hiện vật, phụ cấp quản lý trách nhiệm hàng Quý

- Hướng dẫn người lao động lập Hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động

- Soạn thảo thông báo Hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động

- Hướng dẫn người lao động kê khai lý lịch viên chức, tờ khai TK1 của BHXH

- Công tác về Thai sản

- Chế độ nghỉ phép năm cho CBVC-NLĐ

- Thư ký các cuộc họp của Phòng, các hội đồng có liên quan đến Phòng

ii. Các công việc khác do Lãnh đạo phòng trực tiếp phân công.

 

10. Trần Thị Nam, ĐT: 0905163369

 

 

i. Trực tiếp thực hiện các mảng công việc sau:

- Công tác văn thư, lưu trữ theo quy định

- Giao/nhận các loại công văn, giấy tờ, giấy mời từ/đến các cơ quan, tổ chức bên ngoài Trường

- Lưu trữ hồ sơ văn bản bằng giấy, bằng file điện tử theo quy định

- Scan văn bản và thực hiện quy trình văn thư, lưu trữ để gửi đến các đơn vị qua hộp thư điện tử của Phòng Tổ chức - Hành chính và lưu vào phần mềm quản lý công văn của Trường

ii. Các công việc khác do Lãnh đạo phòng trực tiếp phân công.

 

11. Dương Hoài Thọ, ĐT: 0905439402

 

 

i. Trực tiếp thực hiện các mảng công việc sau:

- Tổ trưởng Tổ Y tế - Môi trường: chịu trách nhiệm phân công, theo dõi các hoạt động của Tổ Y tế-Môi trường theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao

- Bảo hiểm Y tế sinh viên, lưu trữ hồ sơ KSK sinh viên, KSK định kỳ sinh viên.

- Khám sức khỏe định kỳ cho CBVC (Nam: mỗi năm 1 lần; Nữ: mỗi năm 2 lần)

- Chăm sóc sức khỏe định kỳ, thường xuyên cho BGH (mỗi tuần 1 lần) và lãnh đạo các đơn vị (mỗi tháng 1 lần)

- Trực tiếp theo dõi, quản lý các Quầy dịch vụ của Trường trong khuôn viên Trường và Ký túc xá, thường xuyên tiến hành kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của các quầy dịch vụ trong toàn Trường. Tham mưu cho Lãnh đạo nhà trường về việc thành lập các đoàn kiểm tra định kỳ và xử lý đối với các quầy dịch vụ về công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm trong toàn Trường.

- Trực tiếp theo dõi và phối hợp với Tổ Vệ sinh của Công ty Trang Dung trong công tác đảm bảo vệ sinh của toàn Trường.

- Định kỳ báo cáo công tác của Tổ với Lãnh đạo Phòng Tổ chức - Hành chính.

- Trực tiếp đánh giá nhân viên thuộc tổ mình phụ trách.

ii. Các công việc khác do Lãnh đạo phòng trực tiếp phân công.

 

12. Hoàng Văn Bôn, ĐT: 0935605114

 

 

i. Trực tiếp thực hiện các mảng công việc sau:

- Tổ trưởng Tổ Bảo vệ: chịu trách nhiệm phân công, theo dõi các hoạt động của Tổ Bảo vệ theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao

- Triển khai, tổ chức việc treo/tháo các bandrol trong toàn trường đảm bảo an toàn, mỹ quan.

- Đảm bảo công tác ANTT cho các hoạt động dịch vụ phục vụ sinh viên trong toàn Trường

- Trực tiếp theo dõi, phối hợp và đánh giá chất lượng phục vụ của Tổ Vệ sĩ của Công ty Thành Long trong công tác đảm bảo an toàn, phòng chống trộm cắp, PCCC trong toàn Trường. Định kỳ triển khai giao ban, hợp tác, rút kinh nghiệm chung trong công tác bảo vệ.

- Định kỳ báo cáo công tác của Tổ với Lãnh đạo Phòng Tổ chức - Hành chính.

- Trực tiếp đánh giá nhân viên thuộc tổ mình phụ trách.

ii. Các công việc khác do Lãnh đạo phòng trực tiếp phân công.

 

13. Nhân viên Tổ Y tế-Môi trường, Tổ Bảo vệ

 

 

- Chịu sự phân công, chỉ đạo trực tiếp của Tổ trưởng và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định.