STTSố QĐNgày ban hànhNội dungTải về
1 4394/QĐ-BGDĐT17/10/2017 Về việc công nhận danh hiệu thi đua cấp Bộ Chi tiết
2 4265/QĐ-BGDĐT03/10/2017 Về việc Tặng Bằng khen cấp Bộ Chi tiết
3 3304/QĐ-ĐHĐN29/09/2017 Về việc thưởng cho các cá nhân được tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2017 Chi tiết
4 5079/QĐ-ĐHĐN17/08/2016 Quyết định của Giám đốc ĐHĐN về việc tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm học 2015-2016  cho 298 cá nhân thuộc ĐHĐN Chi tiết
5 264/QĐ-ĐHBK27/06/2016 Quyết định của Hiệu trưởng trường ĐHBK về việc công nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến"  năm học 2015-2016  cho 22 tập thể và 445 cá nhân thuộc ĐHBK Chi tiết
6 5080/QĐ-ĐHĐN17/08/2016 Quyết định của Giám đốc ĐHĐN về việc tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2012-2013 cho 92 tập thể thuộc ĐHĐN Chi tiết
7 5076/QĐ-ĐHĐN17/08/2016 Quyết định của Giám đốc ĐHĐN về việc công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" năm học 2015-2016 cho 07 tập thể cơ sở giáo dục đại học thuộc ĐHĐN Chi tiết
8 5217/QĐ-BGDĐT04/11/2016 Quyết định về việc tặng Cờ thi đua của Bộ GDĐT cho 12 tập thể thuộc ĐHĐN có thành tích xuất sắc năm học 2015-2016 (Trong đó có Khoa XDDD&CN + P.TCHC - trường ĐHBK) Chi tiết
9 5248/QĐ-ĐHĐN08/11/2016 Quyết định của Giám đốc ĐHĐN về việc tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2015-2016 cho 92 tập thể thuộc ĐHĐN Chi tiết
10 3081/QĐ-BGDĐT30/08/2016 Quyết định về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT  cho 02 tập thể và 10 cá nhân  đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển các khoa Xây dựng  thuộc trường ĐHBK, ĐHĐN giai đoạn 1976-2016 Chi tiết
11 5961/QĐ-UBND01/09/2016 Quyết định về việc tăng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho Khoa Xây dựng Cầu đường, ĐHBK thuộc ĐHĐN đã có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành cây dựng cầu đường cho TP.Đà Nặng giai đoạn 1986-2016 Chi tiết
12 272/QĐ-ĐHBK11/07/2016 Quyết định về việc tặng Giấy khen của Hiệu trưởng trường ĐHBK năm học 2015-2016 cho 20 tập thể và 75 cá nhân thuộc ĐHBK Chi tiết
13 5077/QĐ-ĐHĐN17/08/2016 Quyết định về việc tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN cho 82 cá nhân thuộc ĐHĐN vì đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2015-2016 Chi tiết
14 5078/QĐ-ĐHĐN17/08/2016 Quyết định về việc tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN cho 27 tập thể thuộc ĐHĐN vì đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2015-2016 Chi tiết
15 1830/QĐ-BGDĐT31/05/2016 Quyết định của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" cho 14 cá nhân thuộc ĐHĐN đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục -đào tạo của đất nước. Chi tiết
16 5216/QĐ-BGDĐT04/11/2016 Quyết định của Bộ trưởng Bộ GDĐT  về việc công nhận danh hiệu " Chiến sĩ thi đua cấp bộ" cho 21 cá nhân thuộc ĐHĐN đã hoàn thành xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm học 2013-2014 đến năm học 2015-2016 Chi tiết
17 5358/QĐ-BGDĐT11/11/2016 Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc tăng Bằng khen cho 14 tập thể và 23 cá nhân thuộc ĐHĐN đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ  năm học 2014-2015 đến năm học 2015-2016  Chi tiết
18 5671/QĐ-BGDĐT13/11/2015 Quyết định về việc tặng Cờ thi đua của Bộ GDĐT cho 06 tập thể thuộc ĐHĐN có thành tích xuất sắc năm học 2014-2015 (Trong đó có Khoa Cơ khí - trường ĐHBK) Chi tiết
19 4040/QĐ-ĐHĐN06/08/2015 Quyết định về việc tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN  cho 15 tập thể và 29 cá nhân thuộc ĐHĐN đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015 Chi tiết
20 5540/QĐ-BGDĐT13/11/2015 Quyết định của Bộ trưởng Bộ GDĐT  về việc công nhận danh hiệu " Chiến sĩ thi đua cấp bộ" cho 37 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm học 2012-2013 đến năm học 2014-2015 Chi tiết
21 4363/QĐ-ĐHĐN21/08/2015 Quyết định của Giám đốc ĐHĐN về việc tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm học 2014-2015  cho 210 cá nhân thuộc ĐHĐN Chi tiết
22 183/QĐ-ĐHBK26/06/2015 Quyết định của Hiệu trưởng trường ĐHBK về việc công nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến"  năm học 2014-2015  cho 22 tập thể và 464 cá nhân thuộc ĐHBK Chi tiết
23 4364/QĐ-ĐHĐN21/08/2015 Quyết định của Giám đốc ĐHĐN về việc tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm học 2014-2015 cho 81 tập thể thuộc ĐHĐN Chi tiết
24 4217/QĐ-ĐHĐN17/08/2015 Quyết định của Giám đốc ĐHĐN về việc công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" năm học 2014-2015 cho 07 tập thể cơ sở giáo dục thuộc ĐHĐN Chi tiết
25 47/QĐ-ĐHBK29/02/2016 Quyết định của Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa về việc điều chỉnh nội dung và công nhận bổ sung danh Hiệu " Lao động tiến tiến" năm học 2014-2015 Chi tiết
26 1930/QĐ-BGDĐT11/06/2015 Quyết định về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT  cho 02 tập thể và 10 cá nhân thuộc trường ĐHBK, ĐHĐN đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường  giai đoạn 1975-2015 Chi tiết
27 5175/QĐ-BGDĐT05/11/2015 Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc tăng Bằng khen cho 15 tập thể và 20 cá nhân thuộc ĐHĐN đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ  năm học 2013-2014 đến năm học 2014-2015  Chi tiết
28 2919/QĐ-CTN11/11/2014 Quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho 680 cá nhân (trong đó có PGS.TS Hoàng Ngọc Đồng - ĐHBK) Chi tiết
29 7609/QĐ-UBND25/10/2014 Quyết định về việc tăng Cờ Thi đua và Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho các tập thể và cá nhân thuộc ĐHĐN đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  năm học 2013-2014  Chi tiết
30 8144/QĐ-UBND12/11/2014 Quyết định về việc tăng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho 10 cá nhân thuộc ĐHĐN đã có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo nguồn nhân lực giai đoạn 1994-2014 Chi tiết
123456