THÔNG BÁO
Báo cáo thường niên 2016 của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
02/03/2017

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng trân trọng thông báo "Báo cáo thường niên 2016" đến cán bộ viên chức, sinh viên, cựu sinh viên, đối tác của Trường.

Nội dung toàn văn báo cáo tại đây.

Tác Giả : http://www.dut.udn.vn/
Nguồn : Tuyển Sinh 2017