THÔNG BÁO
Tuyển dụng viên chức (đợt 1 năm 2017)
19/04/2017
Để thực hiện nhiệm vụ được giao và đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, năm học 2017-2018 Trường Đại học Bách khoa có nhu cầu tuyển dụng viên chức cụ thể như sau:

- Chi tiết xem file Nội dung thông báo tuyển dụng viên chức (đợt 1 năm 2017)
Tác Giả : P.TC-HC
Nguồn : DUT