THÔNG BÁO
Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2018
05/04/2018

Phòng Tổ chức - Hành chính cần tuyển dụng nhân sự năm 2018: 

Số lượng và vị trí tuyển dụng

Tiêu chuẩn bổ sung

01 chuyên viên phụ trách công tác quản trị nhân sự, lập kế hoạch, đào tạo, bồi dưỡng.

Ứng viên nam; Tốt nghiệp đại học ngành CN thông tin, Luật hoặc Kinh tế, đạt loại Khá trở lên; Có kinh nghiệm làm việc tại các vị trí quản lý nhân sự ít nhất 2 năm.

Ưu tiên ứng viên có bằng ThS, có trình độ ngoại ngữ, tin học.

Hồ sơ nộp về P.TCHC từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 23/04/2018.

Tác Giả :
Nguồn :