CƠ CẤU TỔ CHỨC

 
  Trưởng phòng

alt

TS. Đoàn Anh Tuấn

 
Phó Trưởng phòng

alt

CN. Nguyễn Thị Hoa

  Phó Trưởng phòng

alt

CN. Trần Diễm Thi

 
CÁC TỔ TRỰC THUỘC

 

TỔ VĂN PHÒNG

 

TỔ Y TẾ - MÔI TRƯỜNG

 

TỔ BẢO VỆ

 

NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG

 

1. Đoàn Anh Tuấn, Trưởng phòng, ĐT: 0916327707 hoặc 01683232222.

 

 

i. Phụ trách chung các mặt hoạt động của Phòng Tổ chức - Hành chính

ii. Phụ trách trực tiếp các mảng công việc sau:

ii1. Công tác Tổ chức Cán bộ

- Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ

- Quản lý, giải quyết các trường hợp CBVC đi du lịch nước ngoài

- Quản lý, giải quyết việc CBVC đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn trong nước

- Định biên tuyển dụng

- Công tác tuyển dụng cán bộ, tiếp nhận cán bộ

- Ký hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động

- Quản lý, kiểm tra Hồ sơ đề nghị xét công nhận hết thời gian tập sự;

- Bổ nhiệm Giáo sư, Phó Giáo sư;

- Công tác bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, hưu trí, kéo dài thời gian công tác, kỷ luật

- Công tác quy hoạch, bổ nhiệm chức vụ viên chức lãnh đạo

- Công tác tuyển sinh, thi cử

- Thành lập các đơn vị, trung tâm, mở các mã ngành

- Đề án vị trí việc làm

- Tổng hợp xếp loại, đánh giá CBVC hàng quý của Trường.

- Đánh giá, xếp loại CBVC của Phòng TCHC (theo quy trình)

- Khám sức khỏe định kỳ cho CBVC (Nam: mỗi năm 1 lần; Nữ: mỗi năm 2 lần)

- Công tác thi đua-khen thưởng

- Trang thiết bị bảo hộ cho CBVC (cho các phòng Thí nghiệm)

- Công tác về kỷ luật lao động, kiểm tra định kỳ, đột xuất đ/v các đơn vị thuộc Trường

- Phân công, bố trí công tác chung đối với các hoạt động của Trường

ii2. Công tác Hành chính

- Lập lịch tuần

- Tổng hợp nội dung giao ban hàng tháng

- Xử lý công văn đi/đến

- Báo cáo/ Tổ chức tổng kết năm học

- Báo cáo/ Tổ chức Hội nghị CBCCVC hàng năm

- Công tác tổ chức sự kiện, lễ hội

- Công tác kê khai tài sản

- Công tác đánh giá CBVC theo Nghị định 56CP

- Quản lý, theo dõi, điều động xe

- Quản lý, giải quyết các hoạt động dịch vụ của các tổ chức, cá nhân tại Trường

- Công tác phục vụ BGH, trình BGH ký các văn bản

- Quản lý, cập nhật thông tin trang Web của Phòng TCHC

- Công tác hiếu, hỷ cho CBVC

- Công tác mua sắm VPP, mua sắm trang thiết bị, dụng cụ của Phòng

- Làm việc với Công an Thành phố, PA83, PV28, Quận, Phường

- Quản lý CSVC, trang thiết bị của Phòng

iii. Trực tiếp triển khai, thực hiện các mảng công việc sau:

- Kế hoạch Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trong toàn Trường: cử đi học, gia hạn, thu nhận, kế hoạch đào tạo dài hạn, ngắn hạn,…

- Lập định biên tuyển dụng.

- Triển khai công tác quy hoạch, bổ nhiệm chức vụ viên chức lãnh đạo

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ bổ nhiệm chức vụ viên chức lãnh đạo

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ kê khai tài sản của CBVC thuộc diện phải kê khai tài sản.

- Trực tiếp xử lý công văn đi/đến

- Xây dựng các quy trình công tác, các quy định phối hợp các Phòng thuộc Trường trong các công việc chung.

iv. Lập bảng phân công nhiệm vụ cho CBVC của Trường/Phòng TCHC trong các hoạt động chung của Trường.

v. Chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu về tất cả các mặt hoạt động của Phòng Tổ chức - Hành chính.

 

2. Nguyễn Thị Hoa, Phó Trưởng phòng, ĐT: 0905342655.

 

 

i. Phụ trách trực tiếp các mảng công việc sau:

i1. Công tác Tổ chức Cán bộ

- Công tác về quân sự, an ninh, quốc phòng (quản lý Tổ Bảo vệ, Tổ Vệ sĩ, Đội Dân quân tự vệ; phụ trách các hoạt động của phong trào toàn dân bảo vệ ATTQ, các báo cáo liên quan,…)

- Bảo hiểm Y tế sinh viên, lưu trữ hồ sơ KSK sinh viên, KSK định kỳ sinh viên.

- Chăm sóc sức khỏe định kỳ, thường xuyên cho BGH (mỗi tuần 1 lần) và lãnh đạo các đơn vị (mỗi tháng 1 lần)

- Công tác về kỷ luật lao động, kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với các Tổ thuộc Phòng Tổ chức - Hành chính

i2. Công tác Hành chính

- Công tác văn thư, lưu trữ theo quy định

- Công tác báo cáo cấp trên định kỳ, đột xuất

- Báo cáo tổng kết hàng năm đối với Bộ GD&ĐT

- Công tác vệ sinh, môi trường

- Công tác Y tế học đường (báo cáo, phối hợp trung tâm Y tế dự phòng kiểm tra, đánh giá hàng năm)

- Quản lý Nhà khách

- Công tác đánh giá CBVC theo Nghị định 56CP

- Trang trí hội trường, phòng họp, phòng hội thảo,…

- Quản lý các phòng học, Phòng họp A, phòng khách A, Hội trường F, Hội trường A, Hội thảo E, các phòng chuyên đề

- Quản lý các Quầy dịch vụ do Trường quản lý

- Tổng hợp nội dung đóng góp các văn bản dự thảo từ các đơn vị

- Công tác khánh tiết thường xuyên

- Mua nước uống cho các đơn vị, vật tư, dụng cụ phục vụ công tác chung

- Quản lý, cấp phát VPP, vật rẻ tiền mau hỏng,…

- Quản lý việc treo bandrol, khẩu hiệu trong khuôn viên Trường

ii. Trực tiếp thực hiện các mảng công việc sau:

- Trực tiếp xử lý công văn đi/đến thường xuyên (khi TP phân công)

- Báo cáo/ Tổ chức Hội nghị CBCCVC hàng năm

- Công tác tổ chức sự kiện, lễ hội

- Công tác kê khai tài sản

- Công tác hiếu, hỷ cho CBVC

- Gửi đăng ký lịch công tác tuần về các mảng công tác trực tiếp phụ trách cho Trưởng phòng chậm nhất trước 15h00 Thứ Năm hàng tuần.

iii. Thay mặt Trưởng phòng xử lý các mảng công việc của Phòng Tổ chức - Hành chính khi Trưởng phòng đi vắng. Báo cáo Trưởng phòng khi cần thiết.

iv. Các công việc khác do Trưởng phòng trực tiếp phân công.

 

3. Trần Diễm Thi, Phó Trưởng phòng, ĐT: 0905028629.

 

 

i. Phụ trách trực tiếp các mảng công việc sau:

- Công tác về Bảo hiểm xã hội

- Thâm niên nhà giáo

- Tiếp nhận Hồ sơ cán bộ

- Hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động,…

- Lưu hồ sơ cán bộ

- Công tác về tiền lương

- Công tác về quản lý dữ liệu, quản lý hồ sơ cán bộ bằng CNTT

- Công tác về phụ cấp ưu đãi, phụ cấp độc hại, phụ cấp quản lý Quý

- Công tác về Thai sản

- Chế độ nghỉ phép năm cho CBVC-NLĐ

- Báo cáo định kỳ/ đột xuất về công tác cán bộ

- Đặt báo, tập san cho BGH và các đơn vị

ii. Trực tiếp thực hiện các mảng công việc sau:

- Trực tiếp xử lý công văn đi/đến liên quan đến công tác nhân sự

- Công tác quy hoạch, bổ nhiệm chức vụ cán bộ

- Thành lập các đơn vị, trung tâm, mở các mã ngành

- Đề án vị trí việc làm

- Công tác thi đua-khen thưởng

- Mua, cung câp trang thiết bị bảo hộ cho CBVC, sinh viên (cho các phòng Thí nghiệm)

- Đặt mua báo, tập san cho BGH và các đơn vị

- Gửi đăng ký lịch công tác tuần về các mảng công tác trực tiếp phụ trách cho - Trưởng phòng chậm nhất trước 15h00 Thứ Năm hàng tuần.

iii. Các công việc khác do Trưởng phòng trực tiếp phân công.